Om Tegnestuen

Målsætning

Jacobsens Tegnestue målsætning er at indarbejde og integrere Bygherre´s individuelle ønsker i det konkrete byggeri og give rådgivning omkring gode sikre valg som giver kundens byggeri et økonomisk bæredygtigt grundlag som holder mange år frem.

Kvalitet, Funktionalitet samt gennemtænkt indretning som opfylder kunden ønsker er et meget vigtigt parameter på tegnestuen som fremkommer ved tæt dialog med kunden fra 1. møde og gennem hele projekteringsfasen til det færdige byggeri.

Kreativ, arkitektonisk, teknisk og engageret indsats er 4 vigtige elementer for tegnestuen til at kunne skabe byggeri af høj kvalitet og være med til skabe nutidigt og smukt byggeri for Bygherre.

Bygningernes planløsninger skal være kendetegnet ved Enkelthed og Anvendelighed i arkitekturen.

KOMPETENCER
Tegnestuen har udført mange forskellige byggerier og har en høj grad af byggeteknisk erfaring herfra se c.v.. og kan derfor rådgive og være med til træffe de rigtige beslutninger til det konkrete byggeri.

Projektering af tegninger udføres digitalt på tegneprogrammet Autocad som giver adgang til enkelt at udarbejde forskellige skitseforslag til fremlæggelse for Bygherre.

Stor byggeteknisk erfaring med materialerne tegl, træ, element og betonbyggeri generelt så kunden kan rådgives og vejledes til at træffe de rigtige materialevalg til det konkrete byggeri.

Byggeri behøver ikke at være kompliceret  –  hvis de “rigtige” valg foretages under byggeopgavens proces fra start til slut.

MYNDIGHEDER / BYGGETILLADELSE

Jacobsens tegnestue har stor indsigt i brandforhold fra tidligere byggeriet og forestår al kontakt samt de nødvendige godkendelser ved de lokale myndigheder.

PROJEKTERING

Jacobsens Tegnestue har et enkelt og godt koncept for udbudsmateriale til indhentning af håndværkertilbud som sikre kunden en konkurrencedygtig og fast pris som samtidig sikre at kunden får et byggeri og kvalitet som opfylder kundens ønsker til byggeriet.

ERHVERVSBYGGERI
Tegnestuen forestår indretning og rådgivning i forbindelse med Kontorbyggeri, Fastfoodrestauranter, Dagligvarebutikker, Trælaste, Citybutikker og produktionbygninger – rådgivning fra start til færdigt byggeri incl. afklaring af brandforhold og godkendelser

 • Registrering af eksist. bygningsmasse incl.  brand- & flugtvejsplaner
 • Valg af kølingløsninger tilpasset Bygherres ønsker og behov.
 • Fraflytningsopgørelser

Tegnestuen har gennemført flere byggerier med komfortkøling hvor køleløsninger med individuelle styring i de enkelte kontorområder har været et ønske.  Denne del foregår i tæt samarbejde tegnestuens Ingeniør samarbejdspartner.

TIL- & OMBYGNINGER SAMT NYE / UDVIDELSER AF SMÅBYGNINGER
På det først møde gennemgår vi Jeres ønsker til ny indretning, registrere og opmåler eksisterende forhold aftaler tidsplan for opgaven fra start til slut – aftalte beskrives i mødenotat incl. pris for vores ydelser som kan indeholde skitse/udbudsmateriale/myndighedsprojekt samt evt. tilsyn under byggeriets opførelse.

Obs! – BBR samt af evt. eksisterende tegninger medtages til mødet

BOLIGBEBYGGELSER / DOBBELTHUSE OG RÆKKEHUSE

Projektudvikling af nye boligbebyggelser – projektmateriale og udarbejdelse af projektmappe og salgsmateriale fra start til færdigt byggeri.

ENERGI
Tegnestuen har god erfaring inden for lavenergi nybyggeri og energioptimering af eksist. bygningsmasse.

Varmetabsberegninger og energiberegning udføres og tegnestuen har stor erfaring i energioptimering og valg af de korrekte løsninger til de enkelte byggerier.

ARKITEKTTEGNET VILLA
Tegnestuen har god erfaring inden for mange bygningsstile Funkis, Palæ, Klassiske murermester villa’er & Herregårde.

På det først møde gennemgår vi Jeres ønsker og drømme, registrere og opmåler eksisterende forhold aftaler tidsplan for opgaven fra start til slut – aftalte beskrives i mødenotat incl. pris for vores ydelser.

Første møde er uden beregning

3D VISUALISERING
Tegnestuen udfører visualiseringer så Bygherre har et bedre overblik over det færdige byggeri´s udseende i 3D programmerne

Revit 2016 &   3Dmax 2016 – udføres efter aftale.

DIVERSE
Ny etablering af taglejligheder i eksisterende uudnyttede tagrum på boligkarrér.

Altanløsninger

KONSULENT / RÅDGIVNING

Efter aftale

HONORAR / PRIS:
Altid konkurrencedygtige priser / fast pris eller medgået tid aftales individuelt efter opgave.

Honorarafregning aftales nærmere på 1. møde.

Projekter i ansættelse før egen opstart
 • 1991 – 1993 Kieler Architects A/S
  • Baltica & F.L. Smith – registering/digitalisering af Deres bygningsmasse på Autocad
  • HYATT Hotel på Gibraltar
 • 1993 – 1995 Dissing og Weitling arkitektfirma A/S
  • Novo Nordisk kontorhuse
  • MAN B&W Diesel i København Kontordomicil på 17.000 m2
  • 2 Kontorhusprojekter i Berlin
  • Udstillingscenter for Øresundsbroen i Kastrup
 • 1995 – 2004 Arkitekterne Venndt A/S i Aalborg
  • Projektering af Aalborg storcenter og ombygning af eksist. Bilkabygninger, ca. 30.000 m2
  • RTX Telecom A/S i Nørresundby kontorhus – 3 ca. 15.000 m2
  • Vandland i City Syd – Aalborg, ombygning til Decathlon storbutik
  • Forsvarets bygningstjeneste : Skive Kaserne genopbygning af 6000 m2 centerbygning
  • Lagerbygning incl. kontorbygning i Skrydstrup 10.000 m2 – programudbud
  • Vesterå 3, Aalborg – kontorhus i 3 etager – Myndighedsprojekt/Detaljeret hovedprojekt
  • Nørregade 9, Aalborg – butiksrenovering i gågaden
  • Vadum plejehjem, ombygning samt nybygning
  • Ældreboliger i Kongerslev – 20 boliger i 2 etager med overdækket fællesareal
  • Plejehjemmet Smedegården i Aalborg om-/tilbygning af plejehjem/ Ældreboliger ca. 13.000 m2
  • Funkis Villa i Hasseris – 300 m2
  • Gug plejehjem, nybygning af Dementafsnit ca. 1.200 m2
  • Nykredit data Aalborg – tilbygning ca. 4.000 m2 i 4 etager
  • Aalborg Handelsskole i Saxogade – Renovering
  • Børnehaven Frydendal i Gug
  • Aalborg Træ & Finer – facaderenovering af kontorbygning
  • 50 almene boliger i Nørresundby Lindholm Søpark – 5 etager
  • Div. renoveringsopgaver
  • Div. konkurrencer
 • 2004 – 2006 Arkitekterne Bjørk & Maigaard A/S
  • KMD hovedsæde på Stuhrs Brygge i Aalborg havn – 26.000 m2
  • Dannebrogskollegiet i Aalborg på Dannebrogsgade
  • 34 ungdomsboliger incl. fælleslokaler i 5 etager
  • Thansen storbutik i Ringkøbing, 700 m2
  • Sommerhus i Hune, Blokhus
  • Allergi børnehaven Danalien i Aalborg – 600 m2
  • 20 Andelsboliger i Dronninglund
  • Premier Outlet Center i Ringsted 62 butikker
  • Konkurrence om butikscenter på Sjælland
 • 2006 – 2007 Bjerg Arkitektur
  • Restaurant, Nibe havn
  • Ny- og ombygning af af plejehjemmet skovgården i Hjørring
  • Programoplæg for indretning / ombygning af eksist. ejendom for Byretten i Randers ca. 5000 m2.
  • Ombygning for Nordea – Hovedkontor i Aalborg
  • Ovenstående er større projekter – sideløbende har jeg projekteret diverse sommerhuse, Villaér samt til- og ombygninger